Aktualności

Bieg Po Zdrowie - program antytytoniowej edukacji zdrowotnej

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do realizacji programu „Bieg po zdrowie”. Jest to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.

Głównymi celami programu było:

  • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
  • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Podczas realizacji zajęć  uczniowie m. in. podejmowali dyskusje, wymieniali się doświadczeniami i refleksjami, przeprowadzali wywiady z osobami niepalącymi, liczyli koszty palenia papierosów, pracowali w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów oraz tworzyli komiks zniechęcający innych do palenia papierosów.

Koordynator programu  Beata Banaszek

 

 

UDOSTĘPNIJ

© Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Iławie  2021