Aktualności

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie wręczył wyróżnionym nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym nagrody.

Szczególną nagrodę Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymała Pani Danuta Dzikowska.

Wyrazy uznania i nagrody przekazał również Starosta Powiatu Iławskiego Pan Bartosz Bielawski. W jego imieniu nagrody  Panu Wojciechowi Wegnerowi – wicedyrektorowi ZPSW w Iławie oraz Panu Bartoszowi Laskowskiemu - nauczycielowi wychowania fizycznego, wręczył wicestarosta Pan Marek Polański.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

UDOSTĘPNIJ

© Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Iławie  2021