Aktualności

Cykl zajęć prowadzonych metodą Knill

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy cykl zajęć prowadzonych metodą Knill. Głównym kanałem sensorycznym tej metody jest skóra, ponieważ dotyk jest wstępem do nawiązywania kontaktu z otoczeniem, a co za tym idzie do rozwoju komunikacji. Celem nadrzędnym jest rozwijanie świadomości i wrażliwości dzieci na wzajemne kontakty, sygnały i reakcje. Ćwiczenia pozwalają na rozwój świadomości własnego ciała oraz pozwalają na coraz lepszą kontrolę nad ruchami.

Organizatorzy:

Agnieszka Górecka
Agnieszka Tretau
Joanna Laskowska
Anita Raszkowska

 

 

 

 

 

UDOSTĘPNIJ

© Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Iławie  2021