Aktualności

Dzień Drzewa

W ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Zabawa sztuką", do którego przystąpiły klasy I ZA, I-III MC, VII-VIII Mę, z okazji Dnia Drzewa uczniowie posadzili przed budynkiem szkoły dąb, klon i lipę. Drzewka pozyskaliśmy od pana Jarosława Jabłońskiego z Nadleśnictwa Susz, ze szkółki w Gardzieniu. Zajęcia praktyczne w terenie poprzedziły lekcje dydaktyczne przeprowadzone w każdej z klas. Dzięki nim uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat roli drzew w przyrodzie.

 M. Ciarczyńska

UDOSTĘPNIJ

© Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Iławie  2021