Informacja

Kilka słów o nas ...

Jeśli jesteś rodzicem, a Twoje Dziecko potrzebuje troskliwej opieki, indywidualnego podejścia oraz intensywnych oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych oraz posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zapraszamy do kontaktu z naszą szkołą.

Czytaj więcej...

UDOSTĘPNIJ

Plan lekcji

Kalendarz roku szkolnego


 

Kalendarz roku szkolnego 2022 - 2023

 

Pobierz kalendarz do wydruku

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele i wychowawcy

 

Nauczyciele i wychowawcy  ZPSW w Iławie

 

Lp.

Nazwisko i imię

1.       

Banaszek Beata                

2.       

Bartczak Izabela             

3.       

Bączek Lucyna                         

4.       

Błażejewska Jowita         

5.       

Bujnowska Adrianna

6.       

Bujnowska Izabela          

7.       

Burkiewicz Anna    

8.       

Ciarczyńska Magdalena    

9.       

Czarnotta Beata            

10.    

Derda Katarzyna             

11.    

Duda Wiesława               

12.    

Dudulska Władysława

13.    

Dudzicz Joanna              

14.    

Dzido Aldona                  

15.    

Dzikowska Danuta          

16.    

Fus Beata                        

17.    

Górska Sabina

18.    

Jankowska Joanna         

19.    

Jaskulska Agnieszka     

20.    

Józefowicz Małgorzata    

21.    

Kamińska Agnieszka       

22.    

Kamiński Tomasz            

23.    

Kelman Mirosław

24.    

Kisieliczyn Dorota           

25.    

Konicz Mariola                 

26.    

Kowalkowski Radosław

27.    

Kowalska Małgorzata      

28.    

Laskowska Anita

29.    

Laskowska Daniela          

30.    

Laskowska Joanna

31.    

Laskowski Bartosz           

32.    

Lenartowicz Beata    

33.    

Lewandowski Maciej       

34.    

Lewko Małgorzata     

35.    

Lewko Walerian              

36.    

Licznerska Anna

37.    

Łazicka Katarzyna

38.    

Łukaszewska Krystyna

39.    

Masny Monika                 

40.    

Maślana Jadwiga

41.    

Mejka Jolanta                  

42.    

Mężykowska Monika      

43.    

Michalski Arkadiusz         

44.    

Milewska Justyna  

45.    

Myślińska Dorota             

46.    

Naguszewska Dorota     

47.    

Olszewski Paweł             

48.    

Osmańska Agnieszka

49.    

Pałkowska Joanna

50.    

Patalon-Kłodawska Dorota

51.    

Pawlikowski Stanisław     

52.    

Pączkowska Dagmara    

53.    

Pokojska Izabela            

54.    

Raszkowska Anita

55.    

Rypińska Beata               

56.    

Sękowska Ewa

57.    

Siecińska Anna               

58.    

Sikorska Beata                

59.    

Stramska Justyna

60.    

Suwińska  Marzanna

61.    

Szefler Dorota                

62.    

Szymańska Beata      

63.    

Tomczyk Edyta          

64.    

Tretau Agnieszka

65.    

Urzędowska Anna        

66.    

Walento-Krasińska Monika

67.    

Wasiewska Małgorzata    

68.    

Wawrzyńczyk Izabela       

69.    

Wegner Wojciech           

70.    

Weider-Tołoczko Aneta

71.    

Weiner Anna                   

72.    

Węgorzewska Wioletta   

73.    

Wojnowska Edyta

74.    

Wtulich Sabina                 

75.    

Zakrzewska Joanna         

76.    

Zakrzewska Justyna       

77.    

Żuralski Ryszard    

78.    

Żurawska Milena

Kadra kierownicza

 

Kadra kierownicza

 

Dyrektor Szkoły 

mgr Beata Lenartowicz

 

Wicedyrektorzy Szkoły:

 mgr Lucyna Bączek

 mgr Justyna Milewska

 mgr Wojciech Wegner

 

 

Sekretariat

 

 

SEKRETARIAT

 

Kamilla Lipowska

Godziny pracy: poniedziałek - piątek

7:00 - 15:00

Załatwianie spraw 

7:30 do 14:30

 

tel. (89) 648 - 25 - 53

 

O nas

         Od ponad 50 lat zajmujemy się rewalidacją i edukacją dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Naszym priorytetem jest praca polegająca na wszechstronnym rozwijaniu możliwości uczniów. Możliwe jest to dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, gronu specjalistów oraz mało licznym klasom. Uczniom spoza terenu Iławy zapewniamy miejsce w komfortowo wyposażonym internacie.

Szkoła kształci dzieci i młodzież z lekką, umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną proponujemy:

 • szkołę podstawową
 • klasy dla dzieci z autyzmem
 • szkołę branżową I stopnia

Dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną proponujemy:

 • szkołę podstawową
 • klasy dla dzieci z autyzmem
 • szkołę przysposabiającą do pracy (3 letnią)

Dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną proponujemy:

 • grupy rewalidacyjno – wychowawcze

Wczesne wspomaganie rozwoju to bezpłatne zajęcia, mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecko może uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie.

Pracę edukacyjno – rewalidacyjną wspiera grono specjalistów w tym:

 • pedagog
 • psycholog
 • logopedzi
 • rehabilitanci
 • terapeuci

 

Drodzy Rodzice !

   Jeśli macie jakiekolwiek obawy, czy Wasze dziecko rozwija się prawidłowo, jeżeli coś budzi Wasze wątpliwości – skontaktujcie się z najbliższą Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. tam uzyskacie poradę, diagnozę. Gdy będzie zachodziła taka potrzeba, otrzymacie opinię o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole dostaniecie opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Mając te dokumenty, będziecie mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć w naszej placówce.

 

Nowa Szkoła

 

Widok naszej nowej szkoły w budowie z lotu ptaka.

 

    „Dzięki staraniom Zarządu Powiatu Iławskiego oraz przewodniczącej sejmiku warmińsko-mazurskiego Pani Bernadetty  Hordejuk  zmienia się nasza rzeczywistość. Wkrótce edukacja, rewalidacja i rehabilitacja naszych uczniów zyska właściwą przestrzeń i warunki do pracy.” – tymi słowami Pani Dyrektor Beata Lenartowicz rozpoczęła swoje wystąpienie podczas uroczystego wmurowania Kamienia Węgielnego pod budowę nowej szkoły.

       Podpisania Aktu Erekcyjnego dokonano w obecności delegacji uczniów, nauczycieli i grona najważniejszych osób zaangażowanych w budowę nowego budynku naszej placówki. Na terenie budowy, na frontowej ścianie budynku, na lewo od planowanego wejścia w przygotowanej niszy umieszczono kapsułę czasu z Aktem Erekcyjnym podpisanym przez :

 • Panią Bernadettę Hordejuk – Przewodniczącą Sejmiku Warmińsko – Mazurskiego
 • Pana Bartosza Bielawskiego  – Starostę Powiatu Iławskiego
 • Pana Marka Polańskiego – Wicestarostę Powiatu Iławskiego
 • Panią Renatę Motylińską – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji
 • Panią Beatę Szoka – Skarbnik Powiatu Iławskiego
 • ks. Rafała  Giedrojca  – wikariusza parafii rzymsko – katolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Iławie
 • Pana inż. Daniela Wygonowskiego – wykonawcę Firma Budowlana  UNIB z Ostródy
 • Panią Beatę Lenartowicz - Dyrektor Zespołu Placówek  Szkolno – Wychowawczych w Iławie

   Do kapsuły czasu dołączono pamiątki dnia dzisiejszego, fotografie, listę pracowników, egzemplarze okolicznościowych gazetek szkolnych a także scenariusz dzisiejszej uroczystości i kilka współczesnych monet.

     Po poświęceniu Kamienia węgielnego przez ks. Rafała Giedrojca  Kamień został  symbolicznie wmurowany w niszę z pomocą zaproszonych gości i uczniów – Gabrysi i Pawła. W ten sposób  ktoś w przyszłości będzie mógł znaleźć pamiątkę z dzisiejszego dnia. Pamiątkę wysiłku, zrealizowanych marzeń  i oczekiwań.

   Mury dalej pną się do góry, a my z niecierpliwością przyglądamy się postępującym szybko pracom. Dziękujemy przy okazji wszystkim pracującym na budowie także za pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości. Po wczorajszych ulewach dziś stalibyśmy tam po kostki w błocie… Ale od czego jest spychacz.

Tekst: W. Lewko

 

Postępy prac na budowie nowej szkoły.

 

Doradztwo zawodowe

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

© Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Iławie  2021