Dyżury nauczycieli

 

Rok szkolny 2021/2022

 

Banaszek Beata                

Czwartek

13:00 – 13:45

Bartczak Izabela             

Codziennie

W godzinach pracy

Brzeziński Jolanta           

Czwartek

9:40 – 10:15

Bujnowska Izabela          

Piątek

11:15 – 12:00

Ciarczyńska Magdalena    

Środa

12:05 – 12:50

Czarnotta Beata            

Piątek

8:00 – 8:45

Derda Katarzyna             

Piątek

9:40 – 10:35

Duda Wiesława               

Środa

11:45 – 12:10

Dudzicz Joanna              

Poniedziałek

10:00 – 10:25

Dzido Aldona                  

Poniedziałek

13:00 – 13:45

Dzikowska Danuta          

Czwartek

9:40 – 10:35

Fus Beata                        

Czwartek

9:40 – 10:35

Jankowska Joanna         

Piątek

11:30 – 12:00

Jaskulska Agnieszka     

Wtorek

9:40 – 10:35

Józefowicz Małgorzata    

Środa

9:40 – 10:25

Kamińska Agnieszka       

Wtorek

14:45 – 15:30

Kamiński Tomasz            

Piątek

10:00 – 10:25

Kisieliczyn Dorota           

Środa

12:05 – 13:05

Konicz Mariola                 

Środa

13:45 – 14:35

Kowalkowski Radosław

Piątek

12:10 – 13:00

Laskowska Anita

Czwartek

10:30 – 11:15

Laskowska Daniela          

Codziennie

W godzinach pracy

Laskowska Joanna

Wtorek

9:45 – 10:30

Laskowski Bartosz           

Poniedziałek

11:15 – 12:00

Lewko Małgorzata       

Środa

10:30 – 11:15

Lewko Walerian              

Czwartek

11:30 – 12:00

Masny Monika                 

Środa

10:30 – 11:15

Mejka Jolanta                  

Czwartek

10:30 – 11:15

Mędrzycka Elżbieta         

Środa

10:30 – 11:00

Mężykowska Monika      

Poniedziałek

10:30 – 11:15

Michalski Arkadiusz         

Poniedziałek

10:30 – 11:15

Myślińska Dorota             

Środa

8:00 – 8:45

Naguszewska Dorota     

Wtorek

9:40 – 10:25

Osmańska Agnieszka

Wtorek

12:00 – 13:00

Pałkowska Joanna

Czwartek

10:35 – 11:15

Patalon-Kłodawska Dorota

Czwartek

 9:00 - 9:30

Pączkowska Dagmara    

Czwartek

10:30 – 11:15

Pokojska Izabela            

Wtorek

9:40 – 10:25

Raszkowska Anita

Poniedziałek

9:40 – 10:25

Rypińska Beata               

Środa

13:30 – 14:15

Sękowska Mirosława      

Piątek

9:40 – 10:25

Siecińska Anna               

Środa

10:35 – 11:20

Sikorska Beata                

Wtorek

10:30 – 11:15

Suwińska  Marzanna

Piątek

11:20 – 12:05

Szefler Dorota                

Wtorek

7:30 – 8:00

Truszczyńska Anna

Poniedziałek

10:30 – 11:15

Urzędowska Anna        

Środa

12:05 – 12:50

Walento-Krasińska Monika

Piątek

9:00 – 9:45

Wasiewska Małgorzata    

Wtorek

10:45 – 11:30

Wawrzyńczyk Izabela       

Wtorek

11:00 – 11:45

Weider-Tołoczko Aneta

Środa

9:40 – 10:25

Weiner Anna                   

Piątek

10:00 – 10:45

Węgorzewska Wioletta   

Środa

10:30 – 11:15

Wtulich Sabina                 

Czwartek

12:00 – 13:00

Zakrzewska Joanna         

Czwartek

13:00 – 14:00

Zakrzewska Justyna       

Wtorek

13:00 – 14:00

Żuralski Ryszard    

Piątek

11:20 – 12:05

 

 

 

© Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Iławie  2021