Rada rodziców

 

Rada Rodziców

 

Jacek Napora - Przewodniczący

Marta Mróz - Zastępca

Ewa Proczek - Skarbnik

Ewa Neuman - Sekretarz

 

 

 

 

 

© Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Iławie  2021