Samorząd Uczniowski

 

 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
Kinga Jabłońska

Zastępca
Piotr Cechowski

Sekretarz
Oliwia Kuranowska

Poczet sztandarowy 

Karol Guzowski
Izabela Warmińska
Paulina Osmańska

 

Błażej Drzewicki
Zuzanna Rochewicz
Daria Duliasz

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

mgr Agnieszka Jaskulska

 

 

© Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Iławie  2021