Taniec, muzyka i rytm...

Trzynastego-każdy bawić się może. Trzynastego-rurki w różnym kolorze. Trzynastego-baw się w świetnym humorze. Trzynastego..., bo trzynasty wcale nie musi być zły!

Dorota Myślińska, Ryszard Żuralski.

 

UDOSTĘPNIJ

© Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Iławie  2021