Sztafeta integracyjna "O co biega?"

W sobotę 21 maja 2022 r. na plaży miejskiej w Olsztynie odbyła się sztafeta pod hasłem: „O co biega?”. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie  Rotary Club Olsztyn Varmia. Motywem tegorocznego spotkania  były skrzydła. Podczas sztafety odbyła się licytacja fantów na rzecz letniego wypoczynku sportowców Olimpiad Specjalnych Oddziału Warmińsko-Mazurskiego.

Ten szlachetny cel cieszył się dużym zainteresowaniem i powodzeniem wśród wszystkich uczestników imprezy. Nasza drużyna zaprezentowała się w strojach Asteriksa, motyli oraz aniołów wzbudzając zachwyt wśród pozostałych uczestników. Wszystkim towarzyszył uśmiech na  twarzy, radosna i wesoła atmosfera.  Każdy uczestnik  sztafety  otrzymał pamiątkowy medal oraz słodkie upominki.                                                  

W skład drużyny weszli: Julia Kalinowska, Natalia Tadajewska, Dawid Link, Paweł Renkel, Igor Święcki.

Opiekunami drużyny  byli: Elżbieta Mędrzycka oraz Tomasz Kamiński. 

Pragniemy złożyć podziękowania niżej wymienionym osobom za pomoc w przygotowaniu wspaniałych strojów dla naszych uczestników integracyjnej sztafety: p.Joannie Zakrzewskiej, p.Joannie Dudzicz, p.Elżbiecie Mędrzyckiej, p.Izie Wawrzyńczyk, p.Dorocie Kisieliczyn,  p.Dorocie Naguszewskiej, p.Mai Derdzie, p.Beacie Sikorskiej, p. Danucie Dzikowskiej, p.Agnieszce Kamińskiej, p.Anecie Wejder-Tołoczko, p.Ryszardowi Żuralskiemu oraz pomysłodawcy wyjazdu p.Tomaszowi Kamińskiemu.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Dyrekcji ZPSW  za umożliwienie wyjazdu.

Klub Sportowy RADOŚĆ Olimpiad Specjalnych.

 

 

UDOSTĘPNIJ

© Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Iławie  2021