Kadra kierownicza

Kadra kierownicza

 

mgr Beata Lenartowicz - Dyrektor

mgr Lucyna Bączek - Wicedyrektor

mgr Justyna Milewska - Wicedyrektor

mgr Wojciech Wegner - Wicedyrektor

 

© Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Iławie  2021