Nauczyciele i wychowawcy

Nauczyciele i wychowawcy  ZPSW w Iławie

 

 

1.      

Banaszek Beata                

2.      

Bartczak Izabela             

3.      

Bączek Lucyna                        

4.      

Błażejewska Jowita         

5.      

Brzeziński Jolanta           

6.      

Bujnowska Izabela          

7.      

Burkiewicz Anna

8.      

Ciarczyńska Magdalena    

9.      

Czarnotta Beata           

10.   

Derda Katarzyna             

11.   

Duda Wiesława               

12.   

Dudulska Władysława

13.   

Dudzicz Joanna              

14.   

Dzido Aldona                  

15.   

Dzikowska Danuta          

16.   

Fus Beata                        

17.   

Górska Sabina

18.   

Jankowska Joanna         

19.   

Jaskulska Agnieszka     

20.   

Józefowicz Małgorzata    

21.   

Kamińska Agnieszka       

22.   

Kamiński Tomasz            

23.   

Kisieliczyn Dorota           

24.   

Konicz Mariola                 

25.   

Konicz Roman

26.   

Kowalkowski Radosław

27.   

Kowalska Małgorzata      

28.   

Laskowska Anita

29.   

Laskowska Daniela          

30.   

Laskowska Joanna

31.   

Laskowski Bartosz           

32.   

Lenartowicz Beata         

33.   

Lewandowski Maciej       

34.   

Lewko Małgorzata       

35.   

Lewko Walerian              

36.   

Licznerska Anna

37.   

Masny Monika                 

38.   

Maślana Jadwiga

39.   

Mejka Jolanta                  

40.   

Mędrzycka Elżbieta         

41.   

Mężykowska Monika      

42.   

Michalski Arkadiusz         

43.   

Milewska Justyna          

44.   

Mitura Mariola                 

45.   

Myślińska Dorota             

46.   

Naguszewska Dorota     

47.   

Olszewski Paweł             

48.   

Osmańska Agnieszka

49.   

Pałkowska Joanna

50.   

Patalon-Kłodawska Dorota

51.   

Pawlikowski Stanisław     

52.   

Pączkowska Dagmara    

53.   

Pokojska Izabela            

54.   

Raszkowska Anita

55.   

Rypińska Beata               

56.   

Sękowska Mirosława      

57.   

Siecińska Anna               

58.   

Sikorska Beata                

59.   

Suwińska  Marzanna

60.   

Szefler Dorota                

61.   

Szymańska Beata      

62.   

Tomczyk Edyta          

63.   

Tretau Agnieszka

64.   

Truszczyńska Anna

65.   

Urzędowska Anna        

66.   

Walento-Krasińska Monika

67.   

Wasiewska Małgorzata    

68.   

Wawrzyńczyk Izabela       

69.   

Wegner Wojciech           

70.   

Weider Tołoczko Aneta

71.   

Weiner Anna                   

72.   

Węgorzewska Wioletta   

73.   

Wtulich Sabina                

74.   

Zakrzewska Joanna         

75.   

Zakrzewska Justyna       

76.   

Żuralski Ryszard  

© Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Iławie  2021