Stowarzyszenie "Jesteśmy"

Stowarzyszenie powstało w 1997 roku z inicjatywy pracowników Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iławie. Naszym nadrzędnym celem jest rehabilitacja społeczna i fizyczna, wsparcie i stymulacja rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. W 2006 roku otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego. Zrzeszamy około 70 członków.

Wspieramy dzieci i młodzież z Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Iławie. Organizujemy turnusy rehabilitacyjne i wycieczki. Korzystając z dofinansowań m.in. Urzędu Miasta w Iławie, organizujemy półkolonie w okresie wakacji. Współfinansujemy imprezy szkolne o charakterze sportowym (np. Mikołajkowe Zawody Pływackie) i kulturalnym (konkursy szkolne rozwijające talenty naszych podopiecznych: wokalne, recytatorskie, przedmiotowe). Przez kilka ostatnich lat przyznawaliśmy stypendia dla uzdolnionych uczniów Szkoły Zawodowej. Prowadzimy akcję dożywiania uczniów potrzebujących takiego wsparcia, kupujemy pomoce dydaktyczne i sprzęt do rehabilitacji.

Przez ponad 20 lat działalności zrealizowaliśmy mniejsze i większe projekty mające na celu rozwój uczniów naszego Ośrodka i przygotowanie ich do wejścia w dorosłe, samodzielne życie.

 

 

 

 

© Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Iławie  2021