Kilka słów o nas ...

Jeśli jesteś rodzicem, a Twoje Dziecko potrzebuje troskliwej opieki, indywidualnego podejścia oraz intensywnych oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych oraz posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zapraszamy do kontaktu z naszą szkołą.

Jesteśmy specjalistyczną placówką dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także z autyzmem.

Profesjonalnie przygotowany zespół specjalistów zapewnia sprawnie zorganizowane, prowadzone w sposób aktywny i ciekawy oraz dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka – zajęcia edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne. Nasza kadra nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, poszukuje nowych metod i rozwiązań dla problemów podopiecznych oraz ich rodzin.

Wysiłki szkoły i domu są w pełni skoordynowane, a rodzice są najlepszymi partnerami nauczycieli. Współpracujemy z wieloma instytucjami wspierającymi rozwój dziecka, ale także jego zainteresowania i pasje. Odkrywamy wspólnie nowe możliwości. Baza szkoły jest nieustannie wzbogacana, w ciągu najbliższych miesięcy nasza placówka zostanie przeniesiona do nowoczesnego budynku z bogatą infrastrukturą. Ponad pięćdziesięcioletnia tradycja i doświadczenie dają solidne fundamenty naszej pracy.

 

 
UDOSTĘPNIJ

© Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Iławie  2021