Szkoła Promująca Zdrowie

Nasza szkoła  już od dawna promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje wiele działań z zakresu edukacji prozdrowotnej, prowadzonych w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna to dla nas ważny element w  nauczaniu  i wychowaniu naszych podopiecznych.

Dlatego też rozpoczęliśmy  starania o przyjęcie do ogólnopolskiej sieci Szkół Promujących Zdrowie. Program ten polega na realizacji poszczególnych celów w codziennym życiu. Celem tego projektu jest uzyskanie certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie, po uprzednim okresie przygotowawczym.

CZYM JEST SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE?

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.

 

JAKIE SĄ GŁÓWNE CECHY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE?

 • Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
 • Etos zdrowia w szkole, to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły.
 • Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

 

W TWORZENIU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE WSPÓŁUCZESTNICZĄ:

 • nauczyciele
 • uczniowie
 • rodzice
 • inni pracownicy szkoły
 • osoby ze społeczności lokalnej

 

STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

CELE PROGRAMU:

Stworzenie szkoły zdrowej, bezpiecznej i przyjaznej poprzez:

 • promowanie zdrowego stylu życia
 • stwarzanie okazji do zdobywania wiedzy na rzecz zdrowia
 • prawidłowe odżywianie, higienę osobistą, higienę pracy i wypoczynku, aktywność ruchową
 • zapewnienie ciekawych form spędzania wolnego czasu oraz rozwijania zainteresowań uczniów
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych
 • wspieranie zdrowia psychicznego, fizycznego i emocjonalnego
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych
 • zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę dbania o własne zdrowie
 • zapobieganie uzależnieniom

 

SKŁAD SZKOLNEGO ZESPOŁU:

Szkolny koordynator – Wojciech Wegner – wicedyrektor ZPSW w Iławie

 1. Anna Urzędowska- oligofrenopedagog, hortiterapeuta
 2. Anna Siecińska – oligofrenopedagog, hortiterapeuta
 3. Sabina Wtulich - oligofrenopedagog, hortiterapeuta
 4. Agnieszka Jaskulska- oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego
 5. Aneta Weider -Tołoczko – oligofrenopedagog
 6. Izabela Bartczak – oligofrenopedagog, psycholog szkolny
 7. Daniela Laskowska – oligofrenopedagog, pedagog szkolny
 8. Bartosz Laskowski – oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego
 9. Monika Masny – oligofrenopedagog
 10. Agnieszka Kamińska- oligofrenopedagog
 11. Tomasz Kamiński– oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego
 12. Joanna Laskowska – oligofrenopedagog, fizjoterapeuta
 13. Joanna Jankowska – oligofrenopedagog
 14. Jowita Błażejewska – oligofrenopedagog, wychowawca grup wychowawczych
 15. Magdalena Mączyńska – pielęgniarka szkolna
 16. Ewa Orłowska – przedstawiciel pracowników niepedagogicznych
 17. Marta Mróz – przedstawiciel Rady Rodziców

 

Badanie klimatu psychospołecznego szkoły

 

PODJĘTE DZIAŁANIA

 

Rok szkolny 2023/2024

 

Występ z okazji Dnia Babci i Dziadka 2024

Zajęcia edukacyjne z Profilaktyki Antynikotynowej 2024

Warsztaty z "Pierwszej Pomocy"

Z życia szkolnych ogrodników

Wojewódzka Konferencja Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie 

Spotkanie integracyjne ,,Zimowe harce"

X Mikołajkowy Dzień Aktywności Motorycznej 2023

X Mikołajkowe Zawody w Pływaniu Ośrodków Szkolno-Wychowawczych 2023

Mikołajkowe Spotkanie z Muzyką

"Mikołajkowe spotkanie" Olimpiad Specjalnych - Elbląg 2023

II Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty o Puchar Starosty Powiatu Iławskiego  

Warsztaty „Emocje są wśród nas”

Jesienne gry i zabawy dla najmłodszych

Dzień Życzliwości i Pozdrowień 2023

Zajęcia ruchowo-muzyczne

Śniadanie daje moc! Międzynarodowy Dzień Zdrowego Śniadania

Gala podsumowująca realizację projektu "Czysta woda zdrowia doda "

XIX Regionalny Dzień Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych w Olsztynie

Integracyjny piknik "Bądź Fit" Olimpiad Specjalnych w Bydgoszczy

Najmłodsi na basenie

Powiatowa akcja sadzenia drzew miododajnych

Otrzymaliśmy Certyfikat "Szkoły Promującej Zdrowie"

"Biegnę Pomagam" 2023

„Bezpieczna droga do szkoły 2023”

HORTITERAPIA - Szkolni ogrodnicy

Międzynarodowy Dzień Jabłka

Integracyjny piknik "Bądź Fit" Olimpiad Specjalnych

 

 

Rok szkolny 2022/2023

 

Obóz Sportowy w Bukowcu koło Karpacza 2023

Nietypowi goście w naszej szkole, czyli alpakoterapia

Szkolny Konkurs Wiedzy o Sporcie 2023

II Otwarta Sztafeta Biegowa im. Anny Wasilewskiej

XXIII Powiatowe Igrzyska Osób z Niepełnosprawnością w Suszu 2023

Dogoterapia z Misią

Spotkanie Kulinarne klas SSPP "Kanapki wiosną malowane" 

Warsztaty z pierwszej pomocy 

Charytatywny "Bieg na 6" 

I Mistrzostwa Szkoły w „Kółko i krzyżyk”

Teatr w szkole - "Wielka ucieczka"

Wiosenne gry i zabawy 2023

Ogród na "6"

Ogólnopolska akcja "Sprzątamy dla Polski"

Światowy Dzień Ziemi 2023

Najmłodsi na pływalni

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu na niebiesko i zielono

Dąb "RADOŚĆ" - 30-lecie Olimpiad Specjalnych na Warmii i Mazurach

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Cykl zajęć prowadzonych metodą Knill

Hortiterapia - Jesienny Ogród

Hortiterapia - Jesienne sadzenie roślin cebulowych

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

XVI Regionalny Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych w Olsztynie

Dogoterapia

IX Mikołajkowe Zawody Pływackie Ośrodków Szkolno-Wychowawczych

"BAWMY SIĘ - MIKOŁAJKI NA SPORTOWO, CZYLI SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM"

Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty o Puchar Starosty Powiatu Iławskiego

Zabawy ruchowe "8 kratek"

Wiosenne porządki w szkolnym ogrodzie

"CZYSTA WODA ZDROWIA DODA" - Centrum Eksperymentów dla klas SSPP

"CZYSTA WODA ZDROWIA DODA" - Centrum Eksperymentów,,Żyj z pasją" - XXV Szkolny Sejmik Uczniowski

Bezpieczna droga do szkoły

Trening z trenerem personalnym

Spotkanie z rytmem i muzyką z okazji Światowego Dnia Muzyki

 

 

Rok szkolny 2021/2022

 

Bum Bum Rurki - Warsztaty muzyczne

Dzień Pielęgniarki

Warsztaty Ekologiczne

Poniedziałkowy Rozruch

Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze

Międzynarodowy Dzień Tańca

Dzień Ziemi

W zdrowym ciele, zdrowy duch

Relaksacja i aromaterapia

Smacznie i zdrowo

Spotkanie rodziców z lekarzem psychiatrą

Dzień Zdrowego Śniadania

Zajęcia z hortiterapii

Mikołajkowy Dzień Aktywności Motorycznej

Stymulacja zmysłów z wykorzystaniem elementów hortiterapii

XIV Regionalny Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych

Spotkanie z Panią Pielęgniarką

Odwiedził nas Dentobus

 

 

UDOSTĘPNIJ

© Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Iławie  2021