Rada Rodziców

 

Rada Rodziców

 

 Przewodniczący

Jacek Napora

 

  Zastępca

Marta Mróz

 

  Skarbnik

Ewa Dorociak

 

  Sekretarz

Patrycja Korycka-Janusz

 

Komisja rewizyjna

Justyna Zielińska

Sonia Socha

Marzena Pietrzak

 

 


 

 

 

 

 

© Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Iławie  2021