Aktualności

Mała książka - wielki człowiek

Ja jestem książka, twój przyjaciel mądry…” Słowa wiersza Tadeusza Kubiaka wprowadziły uczniów do krainy książek znajdujących się w szkolnej bibliotece. Uczestnicy spotkania wysłuchali opowiadania pt.: „Kurczak” Małgorzaty Musierowicz, które zostało zamieszczone w książce „Pierwsze abecadło”. Ta pozycja książkowa oraz broszura „ Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” znalazły się w wyprawce czytelniczej dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej w ramach akcji realizowanej przez Instytut Książki – „Mała książka – wielki człowiek”.

 

Celem ogólnopolskiej kampanii pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest promocja czytelnictwa wśród dzieci w różnych grupach wiekowych. Jednym z jej elementów są działania na rzecz najmłodszych uczniów, którzy rozpoczynają naukę w szkole podstawowej. Myślą przewodnią projektu realizowanego w szkołach podstawowych jest zachęcanie uczniów do czytania książek, zarówno samodzielnego, jak również z udziałem najbliższych – rodziców, dziadków, opiekunów, nauczycieli.

 

Dyrektor Instytutu Książki w przedmowie do książki „Pierwsze abecadło” zwrócił się do czytelników z życzeniami, aby książka, którą otrzymali, otworzyła ich serca na dobro i piękno oraz rozbudziła wrażliwość na drugiego człowieka. Tego życzymy wszystkim czytelnikom.

 

Beata Rypińska

 

 

 

 

UDOSTĘPNIJ

© Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Iławie  2021