Aktualności

Odpowiedzialność prawna nieletnich - spotkanie z funkcjonariuszką Policji

7 listopada w ramach współpracy naszej placówki z Policją, odbyło się spotkanie uczniów  z  oficerem prasowym  Komendanta Powiatowego Policji w Iławie, st. asp. Joanną Kwiatkowską, na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. Celem prelekcji było zapobieganie demoralizacji wśród młodzieży.

W czasie spotkania omówione zostały zagadnienia związane z odpowiedzialnością osób nieletnich za popełniane czyny karalne i za zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi. St. asp. Joanna Kwiatkowska podała liczne przykłady, obrazujące jak często z pozoru niewinne żarty prowadzą do nieszczęść, za które ktoś później odpowiada przed sądem. Konsekwencją tych czynów i odbytej przez nich kary mogą być problemy ze znalezieniem pracy w przyszłości. Policjantka  dodała, że zaświadczenie o niekaralności jest jednym z dokumentów, który coraz częściej jest wymagany przez pracodawców na terenie Polski jak i poza jej granicami.

info. Daniela Laskowska

UDOSTĘPNIJ

© Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Iławie  2021