Gala Sportu 2023

W czwartek 2 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie  odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli sportu i kultury Gminy Wiejskiej Iława. Doroczna Gala Sportu i Kultury była okazją, aby podsumować sukcesy sportowców i docenić pracę osób zaangażowanych na rzecz sportu i kultury w gminie.

Zawodnicy, trenerzy, działacze z rąk Wójta Gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego - gospodarza gali, otrzymali nagrody, stypendia, statuetki. Jedną z wyróżnionych osób w kategorii „Sportowiec Roku” został nasz uczeń Grzegorz Figurski-badmintonista Klubu Radość Olimpiad Specjalnych. Gratulujemy i życzymy sukcesów w Berlinie.

Info. T. Kamiński

 

UDOSTĘPNIJ

© Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Iławie  2021