Lokalne media o naszych dotychczasowych działaniach w ramach akcji Niebieskie Igrzyska

Lokalne media o naszych dotychczasowych działaniach w ramach akcji Niebieskie Igrzyska !!!

UDOSTĘPNIJ

© Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Iławie  2021