Aktualności

Warsztaty Bum Bum Rurki dla najstarszych

Rytm i muzyka pozwala poznać siebie, swoje wartości, tworzyć więzi społeczne. Warsztaty muzyczno-rytmiczne z wykorzystaniem bum bum rurek były dziś okazją dla uczniów i ich opiekunów do spontanicznej i twórczej ekspresji muzycznej , dostarczyły różnych przeżyć muzycznych oraz zaspokoiły potrzebę poruszania się.

Info: D. Myślińska

 

UDOSTĘPNIJ

© Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Iławie  2021