Aktualności

Uroczysty apel z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości w Grupach Wychowawczych

W dniu 9 listopada 2023 roku w Grupach Wychowawczych odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości - 11 listopada w 1918 roku. Apel został przygotowany wspólnie przez wychowawców i samorząd internacki. Głównym celem uroczystego spotkania było oddanie czci wszystkim tym, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości. W tematykę uroczystości wprowadził wychowanków nauczyciel prowadzący to spotkanie.

Uczniowie zaprezentowali w składance słowno muzycznej najważniejsze fakty dotyczące utraty naszej państwowości oraz przedstawili wszystkie najistotniejsze  próby odzyskania niepodległości, a także postaci historyczne związane z tymi wydarzeniami. Uroczysty charakter spotkania podkreślały dekoracje sali w barwach narodowych, a także  odświętne stroje wszystkich uczestników uroczystości. W czasie całego apelu przewijała się myśl, że dziś mamy szczęście dorastać w wolnym kraju, że żyjemy w Ojczyźnie, za którą przelano morze krwi, że ważna jest miłość do Ojczyzny, pielęgnowanie tradycji ale i pamięć o tych zdarzeniach, które doprowadziły do utraty naszej państwowości. Spotkanie zostało zakończone wspólnie odśpiewanym hymnem narodowym.

Za przygotowanie uroczystości w roku szkolnym 2023/24 były odpowiedzialne następujące osoby: Jowita Błażejewska, Beata Szymańska oraz Stanisław Pawlikowski

Relację fotograficzną ze spotkania przygotował Maciej Lewandowski

Info: Stanisław Pawlikowski

 

UDOSTĘPNIJ

© Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Iławie  2021