Aktualności

Dofinansowanie na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie otrzymał dofinansowanie na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.


Całkowita wartość zadania – 5 000,00 zł

Kwota dofinansowania – 4 000,00 zł

Wkład własny – 1 000,00 zł


Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 jest realizowany jako program finansowego wspierania organu prowadzącego szkoły i skierowany m.in. do szkół podstawowych i średnich.  Otrzymane środki finansowe w ramach Priorytetu 3 będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo (w tym finansowanie nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

UDOSTĘPNIJ

© Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Iławie  2021