Informacja

Szkoła Promująca Zdrowie

Nasza szkoła  już od dawna promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje wiele działań z zakresu edukacji prozdrowotnej, prowadzonych w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna to dla nas ważny element w  nauczaniu  i wychowaniu naszych podopiecznych.

Dlatego też rozpoczęliśmy  starania o przyjęcie do ogólnopolskiej sieci Szkół Promujących Zdrowie. Program ten polega na realizacji poszczególnych celów w codziennym życiu. Celem tego projektu jest uzyskanie certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie, po uprzednim okresie przygotowawczym.

CZYM JEST SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE?

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.

 

JAKIE SĄ GŁÓWNE CECHY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE?

 • Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
 • Etos zdrowia w szkole, to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły.
 • Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

 

W TWORZENIU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE WSPÓŁUCZESTNICZĄ:

 • nauczyciele
 • uczniowie
 • rodzice
 • inni pracownicy szkoły
 • osoby ze społeczności lokalnej

 

STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

CELE PROGRAMU:

Stworzenie szkoły zdrowej, bezpiecznej i przyjaznej poprzez:

 • promowanie zdrowego stylu życia
 • stwarzanie okazji do zdobywania wiedzy na rzecz zdrowia
 • prawidłowe odżywianie, higienę osobistą, higienę pracy i wypoczynku, aktywność ruchową
 • zapewnienie ciekawych form spędzania wolnego czasu oraz rozwijania zainteresowań uczniów
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych
 • wspieranie zdrowia psychicznego, fizycznego i emocjonalnego
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych
 • zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę dbania o własne zdrowie
 • zapobieganie uzależnieniom

 

SKŁAD SZKOLNEGO ZESPOŁU:

Szkolny koordynator – Wojciech Wegner – wicedyrektor ZPSW w Iławie

 1. Anna Urzędowska- oligofrenopedagog, hortiterapeuta
 2. Anna Siecińska – oligofrenopedagog, hortiterapeuta
 3. Sabina Wtulich - oligofrenopedagog, hortiterapeuta
 4. Agnieszka Jaskulska- oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego
 5. Aneta Weider -Tołoczko – oligofrenopedagog
 6. Izabela Bartczak – oligofrenopedagog, psycholog szkolny
 7. Daniela Laskowska – oligofrenopedagog, pedagog szkolny
 8. Bartosz Laskowski – oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego
 9. Monika Masny – oligofrenopedagog
 10. Agnieszka Kamińska- oligofrenopedagog
 11. Tomasz Kamiński– oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego
 12. Joanna Laskowska – oligofrenopedagog, fizjoterapeuta
 13. Joanna Jankowska – oligofrenopedagog
 14. Jowita Błażejewska – oligofrenopedagog, wychowawca grup wychowawczych
 15. Magdalena Mączyńska – pielęgniarka szkolna
 16. Ewa Orłowska – przedstawiciel pracowników niepedagogicznych
 17. Marta Mróz – przedstawiciel Rady Rodziców

 

Badanie klimatu psychospołecznego szkoły

 

PODJĘTE DZIAŁANIA

Rok szkolny 2022/2023

Trening z trenerem personalnym

Zdrowie psychiczne naszych dzieci

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Hortiterapia - Jesienny Ogród

Hortiterapia - Jesienne sadzenie roślin cebulowych

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

„Gry i zabawy jesienne”

IX Mikołajkowe Zawody Pływackie Ośrodków Szkolno-Wychowawczych

"BAWMY SIĘ - MIKOŁAJKI NA SPORTOWO, CZYLI SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM"

Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty o Puchar Starosty Powiatu Iławskiego

 

Rok szkolny 2021/2022

Bum Bum Rurki - Warsztaty muzyczne

Dzień Pielęgniarki

Warsztaty Ekologiczne

Poniedziałkowy Rozruch

Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze

Międzynarodowy Dzień Tańca

Dzień Ziemi

W zdrowym ciele, zdrowy duch

Relaksacja i aromaterapia

Smacznie i zdrowo

Spotkanie rodziców z lekarzem psychiatrą

Dzień Zdrowego Śniadania

Zajęcia z hortiterapii

Mikołajkowy Dzień Aktywności Motorycznej

Stymulacja zmysłów z wykorzystaniem elementów hortiterapii

XIV Regionalny Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych

Spotkanie z Panią Pielęgniarką

Odwiedził nas Dentobus

 

 

UDOSTĘPNIJ

Pedagog

 

mgr Daniela Laskowska

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA

  Poniedziałek

7:45 - 8:55         9:40 - 12:30  

  Wtorek

7:40 - 12:40    

  Środa

8:30 - 13:30      

  Czwartek

9:30 - 13:30    

  Piątek

8:45 - 10:45      11:30 - 13:30 

 

    

     

        

          

          

          

           

           

          

 

 

 

 

Zamówienia publiczne

 

Zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny z terenu Powiatu Iławskiego - Aktualizacja 23.11.2022 r.

 

Zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny z terenu Powiatu Iławskiego

Plan zamówień na rok 2021 

 

Kilka słów o nas ...

Jeśli jesteś rodzicem, a Twoje Dziecko potrzebuje troskliwej opieki, indywidualnego podejścia oraz intensywnych oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych oraz posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zapraszamy do kontaktu z naszą szkołą.

Czytaj więcej...

UDOSTĘPNIJ

Plan lekcji

Kalendarz roku szkolnego


 

Kalendarz roku szkolnego 2022 - 2023

 

Pobierz kalendarz do wydruku

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele i wychowawcy

 

Nauczyciele i wychowawcy  ZPSW w Iławie

 

Lp.

Nazwisko i imię

1.       

Banaszek Beata                

2.       

Bartczak Izabela             

3.       

Bączek Lucyna                         

4.       

Błażejewska Jowita         

5.       

Bujnowska Adrianna

6.       

Bujnowska Izabela          

7.       

Burkiewicz Anna    

8.       

Ciarczyńska Magdalena    

9.       

Czarnotta Beata            

10.    

Derda Katarzyna             

11.    

Duda Wiesława               

12.    

Dudulska Władysława

13.    

Dudzicz Joanna              

14.    

Dzido Aldona                  

15.    

Dzikowska Danuta          

16.    

Fus Beata                        

17.    

Górska Sabina

18.    

Jankowska Joanna         

19.    

Jaskulska Agnieszka     

20.    

Józefowicz Małgorzata    

21.    

Kamińska Agnieszka       

22.    

Kamiński Tomasz            

23.    

Kelman Mirosław

24.    

Kisieliczyn Dorota           

25.    

Konicz Mariola                 

26.    

Kowalkowski Radosław

27.    

Kowalska Małgorzata      

28.    

Laskowska Anita

29.    

Laskowska Daniela          

30.    

Laskowska Joanna

31.    

Laskowski Bartosz           

32.    

Lenartowicz Beata    

33.    

Lewandowski Maciej       

34.    

Lewko Małgorzata     

35.    

Lewko Walerian              

36.    

Licznerska Anna

37.    

Łazicka Katarzyna

38.    

Łukaszewska Krystyna

39.    

Masny Monika                 

40.    

Maślana Jadwiga

41.    

Mejka Jolanta                  

42.    

Mężykowska Monika      

43.    

Michalski Arkadiusz         

44.    

Milewska Justyna  

45.    

Myślińska Dorota             

46.    

Naguszewska Dorota     

47.    

Olszewski Paweł             

48.    

Osmańska Agnieszka

49.    

Pałkowska Joanna

50.    

Patalon-Kłodawska Dorota

51.    

Pawlikowski Stanisław     

52.    

Pączkowska Dagmara    

53.    

Pokojska Izabela            

54.    

Raszkowska Anita

55.    

Rypińska Beata               

56.    

Sękowska Ewa

57.    

Siecińska Anna               

58.    

Sikorska Beata                

59.    

Stramska Justyna

60.    

Suwińska  Marzanna

61.    

Szefler Dorota                

62.    

Szymańska Beata      

63.    

Tomczyk Edyta          

64.    

Tretau Agnieszka

65.    

Urzędowska Anna        

66.    

Walento-Krasińska Monika

67.    

Wasiewska Małgorzata    

68.    

Wawrzyńczyk Izabela       

69.    

Wegner Wojciech           

70.    

Weider-Tołoczko Aneta

71.    

Weiner Anna                   

72.    

Węgorzewska Wioletta   

73.    

Wojnowska Edyta

74.    

Wtulich Sabina                 

75.    

Zakrzewska Joanna         

76.    

Zakrzewska Justyna       

77.    

Żuralski Ryszard    

78.    

Żurawska Milena

Kadra kierownicza

 

Kadra kierownicza

 

Dyrektor Szkoły 

mgr Beata Lenartowicz

 

Wicedyrektorzy Szkoły:

 mgr Lucyna Bączek

 mgr Justyna Milewska

 mgr Wojciech Wegner

 

 

Sekretariat

 

 

SEKRETARIAT

 

Kamilla Lipowska

Godziny pracy: poniedziałek - piątek

7:00 - 15:00

Załatwianie spraw 

7:30 do 14:30

 

tel. (89) 648 - 25 - 53

 

© Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Iławie  2021